Om mig

Leder en nationellt workshop om museer online i Visby 2008 Presenterar IdeK-labbet på ett inspirationsseminarium om digital kommunikation på Nordiska museet i Stockholm 2011 Firar varumärkesarbetet på Congrex, Stockholm 2010

1. Leder en nationellt workshop om museer online i Visby 2008
2. Presenterar IdeK-labbet på ett inspirationsseminarium om digital kommunikation på Nordiska museet i Stockholm 2011
3. Firar varumärkesarbetet på Congrex, Stockholm 2010

KOMPETENSPROFIL

Projektleder proaktivt

Bredden i min erfarenhet kommer från att vara navet mellan kund och arbetsgrupp i näringslivet, idéburna organisationer samt kommunal och statlig verksamhet.
Webbutveckling, ledning och samordning av kampanjer och opinionsbildningsinsatser.
Kontraktsadministration, orderansvar, statusrapporter, protokollföring och ekonomisk uppföljning.
Van vid kravställan mot byråer och andra underleverantörer för exempelvis varumärkesproduktion.
Förkärlek för målgrupps- och riskanalyser.

Kommunicerar konsekvent

Utvecklat kanaler och metoder för att kommunicera kunskap och bygga relationer.
Ansvarat för intern och extern information i syfte att optimera digital närvaro.
Omvärldsbevakning och nyhetsvärdering.
Stöd åt ledningsgrupp och organisation i kommunikationsstrategiska frågor.

Diggar digitalt

Ansvarat för webbplatser med yrkesroller som webbredaktör, Web Master och Info Master.
Drivit sajters innehåll och utveckling, onlinestrategier inklusive sociala medier och SEO.
Utbildat webbredaktörer inom organisationer.
Ansvarat för teknikstöd med nära samarbete med IT-avdelningar.
Skapat e-handelslösningar.
Behärskar flera olika CMS och mallverktyg.

Skriver strukturerat

Författat artiklar, notiser, pressmeddelanden, debattartiklar samt copy till trycksaker och digitala media.
Producerat webbmaterial, utställningskataloger, rapporter, utbildningsprogram.
Planerat, lett och samordnat redaktionellt arbete.
Agerat redaktör för intranät, externwebb, e-nyhetsbrev och magasin.
Väl insatt i upphovsrättsfrågor.

Formger fiffigt

Bekväm rakt igenom hela produktionskedjan; från brief, spec., kontakt med produktionsbolag och tryckeri till distribution.
Grafisk design av trycksaker, digitala media, mässmontrar och utställningar.
Agerat bildredaktör och van vid att redigera bilder.
Skapat visuella profiler åt organisationer, företag, konferenser och evenemang.

Internationellt inpyrd

Min karriär präglas av de internationella miljöer jag vistats i, något som jag upplevt som både stimulerande och bekvämt med tanke på min uppväxt i södra Frankrike. Framförallt har jag arbetat på internationella avdelningar och ansvarat för intern och extern information både operativt och strategiskt. Och jag har, på frilansbasis i Nordamerika, skrivit om design och utställningsmetodik.

linkedin marika jonson