Din värld

Teckning i en serie bilder om utanförskap och oförmåga att relatera till andra människor.

varld1