Vårdguidens foldrar

vardguiden

Stockholms läns landsting satsade under ett par år stort på barns rättigheter i sjukvården. Jag skapade illustrationer, layout och författade texterna åt uppdragsgivaren.