Rapportlayout, CAN

Formgivning av kampanjrapport om att vart femte barn i Sverige växer upp i familjer  där någon anhörig

har en riskabel alkohol- eller narkotikakonsumtion. Den nationella uppmärksamhetsveckan kallas Vart femte barn där 23 organisationer  genomför aktiviteter.

Kampanjens webbplats; Du spelar roll

Pressmeddelande 2011