Rebus åt Vårdguiden

Skapde denna illustration till en folder om barns rättigheter inom vården.

rebus