Psykologi

En serie teckningar som illustrerar känslan av utanförskap och oförmåga att relatera till andra människor.

isee_1b
isee_4b

isee6