Nyhetsbrevslayout

Canadian Swedish Business Association spred under ett par år ett nyhetsbrev til sina mångamedlemmar om handleskammarens aktiviteter och resultat.
csba