Gotländsk marknadsföring

Skapade och drev Sveriges Marknadsförbunds Gotländska förenings webbplats under ett par år.

Marknadsföreningengotland.se