Logotyp till konsult

Print

IT-konsultföretaget önskade en logotyp som skildrade kreativitet, tillit och mod. Det konservativa och pålitliga typsnittet med seriffer möter det överraskande i de förflyttade prickarna som visar på kreativitet och lekfullhet. Eftertanken vinner i längden och företagsnamnet är kraftfullt i sig.

Print

PrintPrint