Tjejzonens annonsmall

tjejzonen_annons

Skapade mall för veckotidningsformat åt föreningen Tjejzonen. Tanken var att bildval och uttryck skulle skilja sig  markant från andra bilder i tidingen.