Situation

Kopia av talk_2

Ritade en bild som skildrar en alternativ situation till den som faktiskt ägde rum.