Förklara process

Att ha en bild som visualiserar ett arbetssätt kan vara ett bra diskussionsunderlag inför eller under ett möte. Denna illustration skildrar processen kring beslut om IT-projekt inom en organisation.

 

process