Folkbildningsrådet

Formgav Folkbildningens eldsjälar, en idéskrift om internationell solidaritet och hållbar utveckling av Pernilla Johansson och Anders Holmberg.

folbildning_2