Folder åt Tjejzonen

tzfolder1

Som en del i satsningen på marknadsföringsmaterial ombads jag skapa en vikt A4-folder som på ett snabbt sätt skildrade verksamheten.

tzfolder2