Utvärderingsskala

scale

I Eskilstuna kommuns kvalitetsarbete saknades en snabba utvärderingsmetod för att utvärdera kommunikationsinsatser. Därför skapade jag en skala som redan i sitt visuella utryck ifrågasatte normen.