Utmaning

Teckning i en serie bilder om ”omöjliga” saker och att överkomma sina rädslor.

utmaning_1