Annonsmallar

Exempel på annonsformat

För att underlätta för medarbetarna skapade jag annonsmallar i wordformat där personalen

bara behövde skriva sin text, spara i pdf-format och skicka till tidningarna

Nedan: Exempel på publicerade annonser i tryckt media.

annons_ubk

 

adenergi_UBK

 

annonsubk_2