Absolvo.nu

Den erfarne psykologen Jan Wessman önskade en enkel webbsida för at beskriva sin verksamhet.

Nedan en skiss som jag presenterade för kunden under utvecklingsarbetet för att ringa in kundens behov och uppfattnin gom form och innehåll.

absolvo2

Platform: Joomla

Absolvo.nu